top of page
maxresdefault-min.jpg

Nemocnice  a  Kliniky

Od roku 1989 Hamilton Hudson Ltd. rozvíjí největší síť smluvních lékařů a klinik včetně všech nemocnic a ambulancí ve Spojených státech a České republice. DŮLEŽITÉ - Před vyhledáním neakutního lékařského ošetření je nutné zavolat na naši 24hodinovou asistenční linku uvedenou na zadní straně průkazu zdravotního pojištění a zajistit si přijetí do nejbližší nemocnice, na kliniku nebo k lékaři. Pokud se předem neohlásíte, může dojít k zamítnutí pojistné události.

FN Motol
Poliklinika Na Národní
Klinika Child Friendly
Canadian Medical Care
United Health Care síť nemocnic
Access HMO síť nemocnic

PVZP hradí všechny nemocnice a United Healthcare hradí všechny lékaře. Naše zvýhodněné plány pokrývají téměř 70 % nemocnic uvedených zde.

bottom of page