top of page
Screenshot 2024-03-12 at 14.26.20.png

Univerzitní fakulty

Od roku 2001 pomohla společnost Hamilton Hudson více než 10 000 studentům z více než 100 zemí k zápisu na více než 80 univerzit a fakult tím, že jim našla cenově nejvýhodnější zdravotní pojištění s rychlým dodáním pro schválení českých víz.

Náš licencovaný profesionální personál úzce spolupracuje s přijímacími kancelářemi předních místních univerzit, aby zvýšil počet zápisů tím, že zařídí jejich zahraničním studentům požadované dokumenty o cestovním zdravotním pojištění v hodnotě 400 000 EUR, které jsou okamžitě doručeny pro rychlé schválení víz v českém i anglickém jazyce.  Šetříme drahocenný čas a energii přijímacích oddělení univerzit tím, že řešíme problémy jejich studentů se zdravotní péčí a vyřizováním vízových dokumentů v České republice i v zahraničí.  Od roku 2001 pojišťuje Hamilton Hudson zahraniční studenty zapsané na fakultách těchto předních univerzit

charles.png

Univerzita Karlova

známá také jako Univerzita Karlova v Praze nebo historicky jako Pražská univerzita, je nejstarší a největší univerzitou v České republice. Je jednou z nejstarších nepřetržitě fungujících univerzit v Evropě. Dnes se univerzita skládá ze 17 fakult, které se nacházejí v Praze, Hradci Králové a Plzni. Univerzita Karlova patří mezi tři nejlepší univerzity ve střední a východní Evropě. Instituce se umístila na 200-300. místě ve světovém žebříčku nejlepších univerzit.

cuni.cz

image.png

Vysoká škola ekonomická a obchodní v Praze

Veřejná vysoká škola ekonomického a podnikatelského zaměření se sídlem v Praze. Je největší vysokou školou v oblasti ekonomie, podnikání a informačních technologií v České republice, na které studuje 14 000 studentů v bakalářských, magisterských, doktorských a MBA programech. Je považována za nejlepší ekonomickou školu v České republice a jednu z nejlepších ve střední a východní Evropě. Je také součástí globální aliance CEMS.

vse.cz

palacky.png

Univerzita Palackého Olomouc

Nejstarší univerzita na Moravě a druhá nejstarší v České republice. Byla založena v roce 1573 jako veřejná univerzita vedená jezuitským řádem v Olomouci, která byla v té době hlavním městem Moravy a sídlem biskupství. Zpočátku se na ní vyučovala pouze teologie, brzy však přibyly obory filozofie, právo a medicína.

www.upol.cz

image.png

České vysoké učení technické v Praze

Jedna z největších vysokých škol v České republice s 8 fakultami, která patří k nejstarším technickým ústavům ve střední Evropě. Je také nejstarší nevojenskou technickou univerzitou v Evropě. České vysoké učení technické nabízí 130 studijních programů v češtině a 84 v angličtině. Je považována za jednu z deseti nejlepších univerzit v rozvíjející se Evropě a střední Asii.

cvut.cz

CZU_logotype_V_ENG_green.png

Česká zemědělská univerzita v Praze

je vysoká škola zemědělského vzdělávání a výzkumu v Praze v České republice, založená v roce 1906.

czu.cz

masaryk-university-logo.png.png

Masarykova univerzita

Druhá největší univerzita v České republice, člen Compostela Group a Utrecht Network. Byla založena v roce 1919 v Brně jako druhá česká univerzita (po Karlově univerzitě založené v roce 1348 a Univerzitě Palackého existující v letech 1573-1860), nyní ji tvoří deset fakult a 35 115 studentů. Je pojmenována po Tomáši Garrigue Masarykovi, prvním prezidentovi samostatného Československa a zároveň vůdci hnutí za druhou českou univerzitu.

muni.cz

Mendelu_logo_2019.jpg

Mendelova univerzita v Brně

Byla založena 24. července 1919 na základech bývalé Táborské akademie. Nyní ji tvoří pět fakult a jeden ústav - Agronomická fakulta, Lesnická a Dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Od roku 1994 nese jméno Gregora Mendela, botanika a "otce genetiky", který zde za svého života působil.

mendelu.cz

Universität_Pardubice_Logo.svg.png

Univerzita Pardubice

Česká veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Pardubicích a dislokovanými pracovišti v České Třebové a Litomyšli, vše v Pardubickém kraji. Vznikla v roce 1950 jako jednofakultní Vysoká škola chemická, od roku 1953 Vysoká škola chemicko-technologická, současný název nese od 31. března 1994. S více než 7 000 studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů se řadí mezi středně velké vysoké školy. Skládá se ze sedmi fakult.

upce.cz

OSTRAVSKA-UNIVERZITA.png

Ostravská univerzita

Veřejná vysoká škola v Ostravě, Moravskoslezský kraj, Česká republika. Byla založena v roce 1991 a je nejnovější veřejnou vysokou školou v Ostravě. Tvoří ji šest fakult a dva ústavy poskytující vysokoškolské vzdělání.

osu.cz

image.png

Anglo-americká univerzita

Soukromá vysoká škola v Praze, která poskytuje kurzy v angličtině. Byla založena v roce 1990 a jako první soukromá univerzita v zemi začala používat angličtinu jako vyučovací jazyk.

aauni.edu

image.png

Soukromá vysoká škola obchodní v Praze

Nezisková soukromá vysoká škola v Praze, Česká republika. Od roku 2000 je soukromou vysokou školou s akreditovanými studijními programy Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a management v dopravě a spojích.

Vysoká škola obchodní (VŠO) je členem významných evropských organizací působících v oblasti cestovního ruchu, letecké dopravy a vzdělávání a je partnerem řady evropských univerzit.

vso.cz

Screenshot 2024-03-16 at 13.24.57.png

University of New York in Prague

Soukromá výzkumná univerzita v New Yorku ve Spojených státech. Newyorská univerzita byla založena v roce 1831 zákonodárným sborem státu New York a v roce 1832 ji založila skupina Newyorčanů pod vedením Alberta Gallatina jako nenáboženskou mužskou instituci poblíž radnice, založenou na studijním programu zaměřeném na sekulární vzdělání. Univerzita se přestěhovala v roce 1833 a její hlavní kampus zůstal v Greenwich Village v okolí Washington Square Parku. Od té doby k univerzitě přibyla inženýrská škola v brooklynském MetroTech Center a postgraduální školy po celém Manhattanu. Newyorská univerzita se stala největší soukromou univerzitou ve Spojených státech podle počtu zapsaných studentů, v roce 2019 na ní bylo zapsáno celkem 51 848 studentů, z toho 26 733 studentů bakalářského studia a 25 115 studentů magisterského studia.

nyu.edu

logo_unyp_side_inverse_29.webp

University of New York in Prague

Soukromá vysoká škola v Praze, Česká republika. Byla založena v roce 1998 ve spolupráci se State University of New York at New Paltz a Empire State University, které jsou součástí State University of New York (SUNY). VŠ UNYP byla uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2001 na základě akreditace studijních programů Business Administration a International European Relations. VŠ UNYP je členem britské Rady pro akreditaci nezávislého dalšího a vysokoškolského vzdělávání.

unyp.cz

bottom of page